Menu Close

Category: Announcement

ประกาศ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 รายงานการประชุม 2565 รายงานประชุม ครั้งที่1วันที่20-1-65รายงานประชุม ครั้งที่2วันที่24-2-65รายงานประชุม ครั้งที่3 วันที่7-3-65(เรื่องเร่งด่วนซื้อที่ทำการ)รายงานประชุม ครั้งที่4 วันที่ 24-3-65รายงานประชุม ครั้งที่5 วันที่ 21-4-65รายงานประชุม ครั้งที่6 วันที่ 7-5-65 (ด่วนเรื่องมีการแอบอ้าง ทศ.)รายงานประชุม ครั้งที่7 วันที่ 12-5-65รายงานประชุม ครั้งที่8 วันที่…

หนังสือรับทราบจากเลขานุการสมาคมฯเกี่ยวกับกรณีไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน เป็นกรรมการสมาคมระหว่างปี พ.ศ.2566-2568

หนังสือรับทราบจากเลขานุการสมาคมฯ เกี่ยวกับกรณีไม่มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน เป็นกรรมการสมาคมระหว่างปี พ.ศ.2566-2568​ 

ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย

ประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย ประกาศสมาชิกฯทราบขั้นตอนการสมัครรับเลือกตั้ง และการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย(ชุดใหม่)1)การประกาศให้มีการจัดการเลือกตั้งกรรมการสมาคมทัศนมาตรศาตรแห่งประเทศไทย •แจ้งวันการจัดการเลือกตั้ง วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา9.00น-15.00น ผ่านระบบออนไลน์ ผ่าน GoogleFrom ***ตัวอย่าง https://forms.gle/GvNasxQziMnXwss49 )•แจ้งสถานที่ตรวจนับคะแนน ขั้นตอนการนับคะแนน การใส่รหัสเข้าตรวจนับคะแนน โดยกรรมการการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการการเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ วันศุกร์ที่23 ธันวาคม 2565 เวลา 15.15น ณ.ที่ทำการสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทย…