Menu Close

ภาพกิจกรรมงาน World Sight Day

เนื่องในโอกาสวัน World Sight Day
ประจำปีนี้ ทางสมาคมทัศนมาตรแห่งประเทศไทยจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการมองเห็นของประชาชนไทย

จึงทำให้ เมื่อวันที่10 ตุลาคม 2022 บริษัทชาเมียร์ได้ร่วมมือกับสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ แห่งประเทศไทย

ในการจัดกิจกรรมออกหน่วยตรวจวัดสายตาพร้อมทั้งมอบแว่นสายตาให้กับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ใหล้เคียงรร.ประชาสงเคราะห์ (วัดคาทอลิกหัวไผ่) จ.ชลบุรี เป็นจำนวน 168 คน

ในการนี้สมาคมฯขอขอบคุณ คุณพ่ออิทธิพล และทางโรงเรียนประชาสงเคราะห์ ที่เปิดโอกาสให้กับนักทัศนมาตรศาสตร์ได้ทำการตรวจวัดสายตาให้คนในชุมชน นอกนี้จากนี้ยังอำนวยความสะดวก และสถานที่ในการให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และให้ทางบริษัทชาเมียร์ ได้ทำการจัดทำแว่นสายตาแจกจ่ายแก่ประชาชนผู้จำเป็นต้องการแว่นตาในการมองเห็น เพื่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ สมาคมยังสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนได้มากขึ้นผ่าน โบนัส คา สิ โน ออนไลน์

โดยจะมีกำหนดการส่งมอบแว่นตาต่อไปในวันที่ 29 พย 2565