Menu Close

นักทัศนมาตรที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ปี พ.ศ.2566

ชื่อนักทัศนมาตร (ภาษาไทย)เลขหนังสืออนุญาตจังหวัดที่ปฏิบัติงานสถานที่ปฏิบัติงาน
กนกลดา ทองตันทม.292กรุงเทพมหานครร้านแว่น
กมลรัตน์ เดชอำนวยพลทม.357กรุงเทพมหานคร.ร้านแว่นตาศูนย์แพทย์
กฤษชัย วัฒนะถาวรวงศ์ทม.15ปทุมธานีมหาวิทยาลัยรังสิต
กวีรัช เมฆารักษ์กุลทม.30ภูเก็ตร้านหอแว่นภูเก็ต
กัญญาณี ทวีกุลทม.449ราชบุรีร้านแว่นตาศรีไทย ราชบุรี
กัณฑ์อเนก สิทธิรุ่งเรืองทม.453กรุงเทพมหานคร
กันต์ณิฐา กองปัญญาทม.237พิษณุโลกร้านแว่นตาคอมพลีท วิชั่น
กันตพงศ์ ออประยูรทม.236ลำพูนบริษัท กู๊ด วิชั่น อายแคร์ จำกัด
กันยกา มีแก้วศิริรัตน์ทม.450กรุงเทพมหานครร้านแว่นตาศูนย์แพทย์พัฒนา
กาญจน์สุดา วงศ์วิวัฒนานนท์ทม.361กรุงเทพมหานครSunglass365
กิตติ ประเสริฐวณิชทม.238กรุงเทพมหานครห้างแว่นตาแสงรวี
กิตติธัช กีรติบำรุงพงศ์ทม.46กรุงเทพมหานครร้านเเวยัวร์ ออพติคัล เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์
กุสุมา เหรียญคำทม.173กรุงเทพมหานครศูนย์แว่นตาไอซอพติก
จารุวรรณ มีเพียรทม.241เชียงใหม่Müller Optik
จารุวรรณ สังขาวทม.365กรุงเทพมหานครSunglass365
จิราพร รอดตาทม.135กรุงเทพมหานคร.ร้านเเว่นลอตตา วิตอรี่ฮับ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
จุฑามาศ เกษมศิลป์ทม.457พระนครศรีอยุธยาร้านแว่นตาฟอร์จูนวิชั่นโดยนักทัศนมาตร (หมอสายตา)
ชฎากานต์ ปัญญาสุทม.459ชลบุรีแว่นทอง โดยวีรยา
ชลาลัย พงษ์สุขทม.371
ชัยวัฒน์ พรมลาทม.307กรุงเทพมหานครร้านแว่นตา open eye optic
ชาคริต เลิศถวิลจิรทม.25กรุงเทพมหานครร้านแว่นตาบอสตัน อ่อนนุช
โชคชัย ทองโสภณทม.178กรุงเทพมหานคร
ญาดา รอดประเสริฐทม.181กรุงเทพมหานคร.บริษัทสยามจักษุ 59 จำกัด ร้านแว่นตาวอร่า วีชั่นส์ สาขารพ.บำรุงราษฎร์
ฐานิตดา เกียรติกุลการุณย์ทม.534กรุงเทพมหานครเดอะสตรีทรัชดา
ฐิติวรดา บุญตันทม.247จังหวัดเชียงรายร้านแว่นตาสตรองวิชั่น
ณฐพร ชัยพฤกษ์มาลาการทม.291กรุงเทพมหานคร.Sornthai Eye Center
ณพล สุทธิเดชานัยทม.248กรุงเทพมหานครบริษัท ออพติคแลนด์ จำกัด
ณัฐนันท์ โกมลดิษฐ์ทม.16กรุงเทพมหานครWELL VISION
ณัฐวรัตน์ ฟักนิลทม.467นนทบุรีร้านโชคดีการแว่น
ดวงสวรรค์ เม้าโมลีทม.251กรุงเทพมหานคร.รพ.ภูมิพลอดุยเดช พอ.
ทฤฒมน เอื้อน้อมจิตต์กุลทม.51กรุงเทพมหานคร332-334 ถ.เพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม 10400
ทักษ์ดนัย กิจจะวัฒนะทม.377กรุงเทพมหานครSeestations by bridders optical
ทิตย์ธิดา ธรรมพัชรนันท์ทม.81กรุงเทพมหานคร89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 2 ห้อง 208 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กทม.
ธนกฤต ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ทม.184กระบี่สว่างการแว่น
ธนน ภานุรุจพงศ์ทม.52กรุงเทพมหานครบริษัท บอช แอนด์ ลอมบ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนพงศ์ เลิศเกียรติชัยทม.316กรุงเทพมหานครร้านแว่นตา Occura
ธนวรรณ เขียวอิ่มทม.435กาญจนบุรีร้านเอราวัณการแว่น
ธนัท เชาวนโกศลทม.378ตรังศูนย์สายตาสว่าง
ธนากร สุวพันธ์วัฒนาทม.185ชุมพรเข็มทิศการแว่น
ธนาภรณ์ ธรรมรติวงศ์ทม.473กรุงเทพมหานครOGoptician
ธนินร์ ทวีกุลทม.478นครพนมใต้ฟ้าคลินิกนครพนม
ธัญญพัทธ์ พัวศิริมิตรธนาทม.188กรุงเทพมหานครวินัยการแว่น
ธิติวุฒิ ดูงามทม.102
นวพร ชญากรนาถวัฒน์ทม.437ประจวบคีรีขันธ์ร้านโมนิค วิชั่น หัวหิน
นิติวัฒน์ ขาวเนทม.258กรุงเทพมหานครร้านแว่นตา วินัยการแว่น พาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์
นิอานีซะห์ สนิทม.221ยะลาร้านแว่น
บัซลาอ์ นิเดหะทม.383จ.นราธิวาสคลินิกหมอสายตาซูฮัยลา
บุญฤทธิ์ สุดดีทม.191กรุงเทพมหานคร.โรงพยาบาลตาหูคอจมูก
ปฐมา เชิดชูเกียรติสกุลทม.18กรุงเทพมหานครแสงทองการแว่น
ประมุขมนตรี ไชยมาดีทม.262สมุทรปรากาาMonty optic
ปรานิศา สาระวรรณทม.385ปทุมธานีร้านแว่นตาเคลียร์ลิตี้ โดยนักทัศนมาตร
ปาริษา บุญประคมทม.389ชลบุรีร้านแว่นตาบีแคร์ออพติค
เปรมกมล ก้านขุนทดทม.193เพชรบูรณ์ร้านแว่นตาเฟิร์สสยาม
เปรมฤทัย อุ่นมีทม.152ตากร้านเปรมฤทัยการแว่น
พรรณมณี สีดาทม.390นนทบุรีร้านโชคดีการแว่น
พัณณ์ชิตา ภูวสินสวัสดิ์ทม.530กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
พัณณิตา พระราชทม.392จ.สุพรรณบุรีร้านลานทอง1987
พัทรน์ธนาการณ์ คล่องกิจพาณิชย์ทม.396ชัยภูมิPL optic
พิชญ์สุชา ธีรพัฒนเกียรติทม.496กรุงเทพมหานครLUX by Ophthalmologist
พิชญา พงษ์ขจรกิจการทม.497สมุทรปราการร้านแว่นตา profess optic
พิชญา พงษ์ขจรกิจการทม.497สมุทรปราการร้านแว่นตา profess optic
พิเชษฐ์ อารีประเสริฐกุลทม.492
พีรญา ภาคอารีย์ทม.499กรุงเทพมหานครG-G Glasses
เพียงใจ รวมมหทรัพย์ทม.04ขอนแก่นศูนย์แว่นตารามาคอมพิวเตอร์
ภัคภร ชาวปลายนาทม.397กรุงเทพมหานคร.ร้านแว่นตาโอคูระ
ภัทราพร หนูสวีทม.84ชุมพร57/1 ม.6 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220
ภัทราภรณ์ ศรีรุ่งเรืองทม.501กรุงเทพมหานครชวลิตออพติค
ภูมินทร์ ตั้งวรสิทธิชัยทม.270พิษณุโลกOPTO SHOP
ภูมิพัฒน์ ภัคภัทรไพบูลย์ทม.399กรุงเทพมหานครOptic Square
มัญชิษฐ์ ฐิติเจริญวุฒิทม.196นนทบุรีบจ.ร่วมเจริญพัฒนา
มานิตย์ ตั้งหลักมั่นคงทม.08อุดรธานี426-8 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
มารีนา ชุมพิบูลย์ทม.197นนทบุรีร้านแว่นโดยหมอสายตา ดู แล ตา
เมธาวี เกตุนิรัตน์ ทม.440เชียงรายเจริญนครการแว่น
รุจีพัชร์ ภูมิสิริพฤกษ์ทม.272กรุงเทพมหานครThanawatoptical
รุทธพล สัตตพันธ์ทม.405กรุงเทพมหานคร789/1 ฉลองกรุง 33 เขตลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว กทม.
เรณู เพ็ญธนานันต์ทม.11กรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลัดดาวัลย์ คูเชื้อทม.504กรุงเทพมหานครร้านแว่น Keeplook
ลินละดา คำหอมทม.229Australiaศึกษาต่อต่างประเทศ
วรดา สระบุรินทร์ทม.506ฉะเชิงเทราร้านแว่นตา Vorada Optometry
วรศักดิ์ ทวีกุลทม.09นครพนมใต้ฟ้าคลินิกนครพนม
วรสมน อ่ำสกุลทม.412กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.
วราพร เชาวนโกศลทม.120ตรังศูนย์สายตาสว่าง ตรัง
วิมลวรรณ จรัสจรุงเกียรติทม.19สตูลคลังแว่น สตูล
วีรยา วัชรพลากรทม.41ชลบุรีร้านแว่นทอง โดย วีรยา
ศศิธร ฉิมบรรเทิงทม.277ประจวบคีรีขันธ์ร้านแว่นตารุ่งเจริญ
ศศิธร ประจักษ์ทิพย์ทม.62เพชรบุรีร้านแว่นทิพย์
ศิรวิทย์ เกตุจันทร์ทม.278พิษณุโลกมหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิริพงษ์ ทิพย์มงคลศิลป์ทม.33BangkokRodenstock Asia
ศิวัช ลีดาสวัสดิ์ทม.513กรุงเทพมหานคร
เศรษฐพล จตุรงคโชคทม.207กรุงเทพมหานคร.Thezettoptic
สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ทม.34กรุงเทพมหานคร285/18 ถ สุรวงศ์ บางรัก กทม 10500
สาลินี ดูเบย์ทม.441กรุงเทพมหานครร้านแว่นตา Open eye optic
สุทิสา คุณรักษาทม.421นนทบุรีSHiKi หมอสายตา
สุธิมา มาละแซมทม.344นครปฐม และ เชียงใหม่รพ.จันทรุเบกษา พอ. และ ร้านสุธิมา แว่นตา&คอนแทคเลนส์
สุมนรัตน์ ธีระวัฒนศิริทม.423ชลบุรีใต้ฟ้าการแว่น
สุมิตรา สุกิจไพศาลทม.208นนทบุรีบริษัทนำศิลปไทย
อนัญญา เชาวนโกศลทม.211ตรังศูนย์สายตาสว่าง
อนุชา ทองโสภณทม.521กรุงเทพมหานครVoravisions
อรวรรณ สุขสมบททม.442เชียงใหม่ร้านแว่นตาไดมอนด์ ออฟติค
อวยพร เลิศชวนะกุลทม.6กรุงเทพมหานคร37 ถ.ลาดพร้าว ซ.65/1 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กทม. 10310
อักษร ผดุงเกียรติสกุลทม.128กรุงเทพมหานครGALAXY by optometrist
อังภินันท์ พรหมมณีทม.443นนทบุรีบริษัทออพติคัล88
อาซูรา มือเย๊าะทม.523กรุงเทพมหานครจักษุสถาน
อาทิตยา สุขเทพทม.352กรุงเทพมหานครธาราวิชั่นแคร์
อาริยา บุญเจาะทม.524กรุงเทพมหานครEye club
อิทธิเดช ลาชุมทม.353ปทุมธานีมูลนิธิรักษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อุบลรัตน์ ยอดเสน่ห์ทม.289